Aktuality

Generel odvodnění města Žďár nad Sázavou – základní dokument pro rozhodování

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko rozhodlo postupně dle potřeb přetvořit a doplnit generely vodovodů a kanalizací ve svých členských městech. Jedním z těchto generelů je i Generel odvodnění města Žďár nad Sázavou. Původní dokument je již téměř 15 let starý a ve městě se od té doby mnohé změnilo. Stávající generel nezahrnuje celé město, …