Výběrová řízení

SVK Žďársko v průběhu roku vyhlašuje několik veřejných zakázek v roli veřejného zadavatele na svém profilu – https://nen.nipez.cz/profil/SVKZdarsko. Nabídky, pokud není určeno jinak, přijímáme výhradně elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN, který je implementován na profilu zadavatele.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace, karta “Registrace – Dodavatel“ v záhlaví) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek. Kontaktní údaje na podporu elektronického nástroje NEN jsou dostupné prostřednictvím profilu zadavatele popř. na webových stránkách jeho provozovatele.

SVK Žďársko zveřejňuje orientační plán investic (viz sekce ke stažení), kde uchazeči mohou získat přehled připravovaných zakázek. Plán je čistě orientačního charakteru a případné změny si zadavatel vyhrazuje.