Cena vody v roce 2022

Členové předsednictva na listopadovém jednání potvrdili zářijové usnesení, které rozhodlo o zachování ceny vody pro rok 2022 ve stejné výši jako tomu bylo v roce 2021. Usnesení byla přijata po několikaměsíčních diskusích s provozovatelem VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a dosáhlo se racionalizace nákladových položek a současně se eliminoval tlak na navýšení ceny vody.

Celková cena vody v roce 2022 bude tvořena částkou 59,30 Kč za vodné a 43,80 Kč za stočné. Došlo ke korekci jednotlivých cen s ohledem na skutečnou nákladovost dílčích položek. Změny se pohybují v rozsahu 1,40 Kč.

Přílohou naleznete podrobnou kalkulaci ceny včetně porovnání s cenou v roce 2021.

Příloha: Kalkulace vody 2022