Aktuality

SVK Žďársko má nové vedení

„I přesto, že je v předsednictvu relativně hodně nových členů, chci jako předseda plynule navazovat na dobrou práci toho předchozího.“ uvedl nově zvolený předseda Ing. Radek Zlesák. SVK Žďársko v současné době připravuje odkanalizování místní části Velkého Meziříčí – Olší nad Oslavou, obcí Dobrá Voda a Jabloňov. V místní části Žďáru nad Sázavou – Radonín …

Cena vodného a stočného v roce 2023

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů schválilo  24.11.2022 navýšení ceny vodného a stočného na rok 2023 o 19,2 %, a to s účinností od 1. 1. 2023. Toto navýšení představuje, při roční spotřebě 100 m3/rok/odběrné místo, nárůst výdajů za vodné a stočné 165 Kč/měsíc. Odvody státu činí …

Pitná voda pro Žďár je zajištěna

Přichází-li léto, vyvstává otázka zajištění dostatku pitné vody pro naše město. Protože jde o tak závažnou záležitost, nelze problematiku chápat sezónně, ale mít řešení v dlouhodobé koncepci platné několik desetiletí. To říká Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko. Vzhledem ke změně klimatu a změnám v přírodě, musí i vodní hospodářství …

Slavnostní zahájení modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou

V pondělí 11. července 2022 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a dalších zainteresovaných subjektů slavnostně zahájí modernizaci a intenzifikaci ČOV Žďáru nad Sázavou. V roce 2022 jde o největší investici a intenzifikace se realizuje nejen z důvodu nedostatečné kapacity, ale i kvůli okolním obcím, které …

Modernizace a intenzifikace ČOV začíná

Jak stavbu pro ŽN přibližuje předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Ing. Dagmar Zvěřinová, žďárská čistírna se po téměř sedmileté práci dostává do fáze realizace. „Celková doba přípravy byla v případě této stavby neúměrně dlouhá. Na žádost města bylo vypracováno několik verzí řešení v různých finančních limitech,“ informuje předsedkyně s tím, že vybraná varianta byla zpracována …

Cena vody v roce 2022

Členové předsednictva na listopadovém jednání potvrdili zářijové usnesení, které rozhodlo o zachování ceny vody pro rok 2022 ve stejné výši jako tomu bylo v roce 2021. Usnesení byla přijata po několikaměsíčních diskusích s provozovatelem VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a dosáhlo se racionalizace nákladových položek a současně se eliminoval tlak na navýšení ceny vody. Celková cena vody v roce …

Cena vodného a stočného v roce 2022

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů neschválilo dne 30. 09. 2021 navýšení ceny vodného a stočného na rok 2022 a cenu ponechalo ve stejné výši jako v roce 2021. Členové předsednictva po několikaměsíční diskusi s provozovatelem vodovodů a kanalizací rozhodli, že na rok 2022 nedojde k navýšení celkové ceny …

Kanalizace Vídeň – náročná a nákladná stavba, na jejímž konci bude kvalitní vodohospodářské dílo

Když obec Vídeň oznámila Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko rozhodnutí zastupitelstva vybudovat kanalizaci, byly zahájeny přípravné práce. Od samotného rozhodnutí, prvotních úvah, projektování, povolování uběhly 2 roky. Navíc na takovýchto stavbách – liniových stavbách – je potřeba zajistit mnoho dokladů od orgánů státní správy, Kraje Vysočina i samotných občanů. Vzhledem k rozsahu stavby, to mohou nejlépe posoudit občané, je nutná …

SVK Žďársko převezme ČOV do společného infrastrukturního majetku

Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou a Nové město na Moravě, jako členské obce Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se rozhodly převést čističky odpadních vod pod společný infrastrukturní majetek svazku. Tímto krokem města převedou nejen správu, ale i budoucí investice pod SVK Žďársko. Předpokládá se, že další města, městyse a obce budou následovat. Tento krok se …