Aktuality

Zaměstnanci novoměstské nemocnice díky sponzorovi zjistí přítomnost protilátek proti viru Covid

Novoměstská nemocnice umožnila všem svým zaměstnancům podstoupit test, který umožňuje kvantitativní stanovení protilátek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění Covid-19. Na základě tohoto testu se zaměstnanci novoměstské nemocnice dozví, zda jejich organismus přišel v minulosti do kontaktu s virem SARS-CoV-2. Náklady spojené s testováním zaměstnanců novoměstská nemocnice uhradí ze sponzorského daru 100 000,- Kč, který nemocnici poskytla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., „Žďárská …

Generel odvodnění města Žďár nad Sázavou – základní dokument pro rozhodování

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko rozhodlo postupně dle potřeb přetvořit a doplnit generely vodovodů a kanalizací ve svých členských městech. Jedním z těchto generelů je i Generel odvodnění města Žďár nad Sázavou. Původní dokument je již téměř 15 let starý a ve městě se od té doby mnohé změnilo. Stávající generel nezahrnuje celé město, …