Aktuality

 • Pitná voda pro Žďár je zajištěna
  Přichází-li léto, vyvstává otázka zajištění dostatku pitné vody pro naše město. Protože jde o tak závažnou záležitost, nelze problematiku chápat …
 • Slavnostní zahájení modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou
  V pondělí 11. července 2022 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí …
 • Modernizace a intenzifikace ČOV začíná
  Jak stavbu pro ŽN přibližuje předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Ing. Dagmar Zvěřinová, žďárská čistírna se po téměř sedmileté …
 • Cena vody v roce 2022
  Členové předsednictva na listopadovém jednání potvrdili zářijové usnesení, které rozhodlo o zachování ceny vody pro rok 2022 ve stejné výši …

Naše činnost

SVK Žďársko převzalo dvě ČOV do SIM

SVK Žďársko převzal Čističky odpadních vod ve městech Žďár nad Sázavou a Novém městě na Moravě do společného infrastrukturního majetku svazku. Je to další krok k posilování solidarity mezi členy a stability svazku.

SVK Žďársko získal krajskou dotaci

SVK Žďársko bylo úspěšné se svojí žádostí o dotaci v krajském programu „Stavby ve vodním hospodářství 2021“. Kraj Vysočina podpoří napojení obce Košíkov na vodovod Velké Bíteše a to částkou více něž 1 milionu Kč.

O svazku

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vznikl jako dobrovolný svazek obcí dne 1.4.1993. SVK Žďársko především zabezpečuje zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících inženýrských sítích vodohospodářských děl v obcích, které jsou sdruženy ve svazku. Tyto činnosti byly časem rozšířeny o další působení svazku. SVK Žďársko rozšiřuje a zdokonaluje síť vodovodů a kanalizací. Zajišťuje a řešení prostřednictvím provozovatele kvalitu dodávané pitné vody.  Zabezpečuje ochranu životního prostředí formou výstavby nebo rekonstrukcí čistíren odpadních vod. V neposlední řadě zajišťuje zdroje financování pro výstavbu a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. SVK Žďársko je v tomto všem oporou pro členské obce.

Členské obce SVK Žďársko