Aktuality

Naše činnost

SVK Žďársko získá až                483 mil. Kč

SVK Žďársko do 42. a 43. výzvy OPŽP podalo 5 projektů a v letech 2024 a 2025 získá až 440 mil. Kč na novostavby kanalizací a ČOV. Současně podalo žádost do výzvy MZe a aktuálně má již schválenou dotační podporu ve výši 43 mil. Kč.

SVK Žďársko převzalo dvě ČOV do SIM

SVK Žďársko převzal Čističky odpadních vod ve městech Žďár nad Sázavou a Novém městě na Moravě do společného infrastrukturního majetku svazku. Je to další krok k posilování solidarity mezi členy a stability svazku.

SVK Žďársko získal krajskou dotaci

SVK Žďársko bylo úspěšné se svojí žádostí o dotaci v krajském programu „Stavby ve vodním hospodářství 2021“. Kraj Vysočina podpoří napojení obce Košíkov na vodovod Velké Bíteše a to částkou více něž 1 milionu Kč.

O svazku

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vznikl jako dobrovolný svazek obcí dne 1.4.1993. SVK Žďársko především zabezpečuje zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících inženýrských sítích vodohospodářských děl v obcích, které jsou sdruženy ve svazku. Tyto činnosti byly časem rozšířeny o další působení svazku. SVK Žďársko rozšiřuje a zdokonaluje síť vodovodů a kanalizací. Zajišťuje a řešení prostřednictvím provozovatele kvalitu dodávané pitné vody.  Zabezpečuje ochranu životního prostředí formou výstavby nebo rekonstrukcí čistíren odpadních vod. V neposlední řadě zajišťuje zdroje financování pro výstavbu a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. SVK Žďársko je v tomto všem oporou pro členské obce.

Členské obce SVK Žďársko