Cena vodného a stočného v roce 2022

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů neschválilo dne 30. 09. 2021 navýšení ceny vodného a stočného na rok 2022 a cenu ponechalo ve stejné výši jako v roce 2021.

Členové předsednictva po několikaměsíční diskusi s provozovatelem vodovodů a kanalizací rozhodli, že na rok 2022 nedojde k navýšení celkové ceny za vodné a stočné a bude zachována částka 103,10 Kč/m3 vč. DPH.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko realizoval konsolidaci projektů, jenž obdržely dotaci z EU fondů a aktualizoval nástroj udržitelnosti, čímž došlo ke změně podmínky cenového růstu vodného a stočného.

Současně Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, po několika měsíční diskusi společně s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., dosáhli racionalizace nákladových položek s cílem eliminovat tlak na navýšení ceny a očekávané extrémní post-COVIDové inflační skoky.

„Dnes není možné odhadovat výši inflace nebo jiné excesy, které mohou mít souvislost s pandemií COVID 19 a ekonomickou krizí, ale předsednictvo se rozhodlo vyjít vstříc občanům a v této těžké době nezvyšovat cenu a udržet hladinu 103,10 Kč“, dodala předsedkyně, Ing. Dagmar Zvěřinová.

Listopadové předsednictvo na základě zpracovaných kalkulací pro vodné a stočné rozhodne o finální podobě jednotlivých nákladových položek a výsledné ceny pro vodné a stočné a také o nájemném, díky kterému bude moci plánovat obnovu a rekonstrukci infrastruktury, která čítá více než 900 km vodovodu a 419 km kanalizace.