Aktuality

Žďárští vodaři touží být energeticky soběstační. Vsadí na solární elektrárny (iDnes.cz)

Vedle zásobování pitnou vodou a odvádění splašků se chce Svaz vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko zaměřit také na energetickou soběstačnost. Ve svých areálech připravuje stavbu fotovoltaických elektráren o výkonu 540 kilowatt-peaků (kWp). Týká se čističek v Novém Městě na Moravě a Velkém Meziříčí a také úpravny vody Mostiště. Další plány se týkají žďárské, bystřické a …

(VIDEO) Ve Velkém Meziříčí vyroste ještě letos fotovoltaická elektrárna s desítkami panelů (obcasnik.eu)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko bude realizovat letos realizovat střešní instalace fotovoltaických elektráren v areálech ČOV Nové Město na Moravě, Úpravna vody Mostiště. V areálu ČOV Velké Meziříčí půjde o pozemní instalaci s desítkami slunečních panelů. „SVK Žďársko chce instalací FVE stabilizovat spotřebu elektrické energie při provozování úpraven, čističek odpadních vod a dalších objektů. Pro občany …

Na Žďársku chtějí obce vyrábět solární energii v čistírnách vody (ČTK)

Na Žďársku chtějí obce vyrábět solární energii v areálech čistíren odpadních vod a vodárenských zařízení. Zubří provozuje fotovoltaiku asi čtyři měsíce, její výroba zatím pokrývá spotřebu elektřiny technologií čistírny ze 70 procent. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko požádal o dotaci na pět projektů. Schválený má zatím příspěvek na fotovoltaickou elektrárnu v Novém Městě na Moravě za 1,8 milionu korun, u zbylých …

Cena vodného a stočného v roce 2024

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů schválilo 24.10.2023 navýšení ceny vodného a stočného na rok 2024 o 5,6 %, a to s účinností od 1. 1. 2024. Toto navýšení představuje, při roční spotřebě 100 m3/rok/odběrné místo, nárůst výdajů za vodné a stočné 58 Kč/měsíc. Odvody státu činí 23,7 …

Proběhlo jednání SVK Žďársko s dodavateli a projektanty

SVK Žďársko navázalo na svoje tradiční každoroční setkávání s projektanty a v roce 2023 také realizoval tzv. „den s dodavateli“. „Rozhodl jsem realizovat setkání s dodavateli stavebních prací, abychom jim prezentovali novinky ve svazku a plán akcí pro rok 2024“ informoval Ing. Radek Zlesák, který je předsedou SVK Žďársko od letošního března. Pozvánka byla adresovaná všem stavebním společnostem, které …

Borovník – kanalizace

V obci Borovník bylo dne 1. 6. 2023 předáno staveniště a tím byly zahájeny stavební práce, které zajistí odkanalizování celé obce a odvedení splaškové vody na nově budovanou ČOV, kde budou tyto vody řádně čištěny a poté vypouštěny do místního toku Halda. Výstavba nové splaškové kanalizace v celé obci a odvedení odpadních vod na ČOV se realizuje …

Borovník – vodovod

V obci Borovník bylo 1. 6. 2023 předáno staveniště a nyní jsou již v plném proudu stavební práce, které zajistí kvalitní pitnou vodu pro celou obec.   Zajištění dostatečného množství pitné vody pro občany Borovníku se realizuje díky spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. SVK Žďársko získal dotaci ve výši více než 10 mil. Kč. Dále …

Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín

V místní části města Žďár nad Sázavou Radonín jsou v plném proudu stavební práce, které zajistí odkanalizování celé místní části do ČOV společnosti Žďas. Ve spolupráci s vedením města předcházelo zahájení stavby setkání s občany, na kterém došlo k upřesnění dalšího postupu ve věci realizace jednotlivých přípojek. Odkanalizování místní části Radonín se realizuje díky spolufinancování …

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu do týmu

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „projektový/investiční manažer(ka) – veřejné zakázky, investiční a dotační management“ Hledáte různorodou a zajímavou práci v technickém oboru? Oceníte stabilního a silného zaměstnavatele ve Vašem regionu? Jste samostatní a dotahujete věci do konce? Svazek přijme do svého malého kolektivu novou kolegyni/nového kolegu, která/ý by …