Aktuality

Cena vodného a stočného v roce 2022

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů neschválilo dne 30. 09. 2021 navýšení ceny vodného a stočného na rok 2022 a cenu ponechalo ve stejné výši jako v roce 2021. Členové předsednictva po několikaměsíční diskusi s provozovatelem vodovodů a kanalizací rozhodli, že na rok 2022 nedojde k navýšení celkové ceny …

Kanalizace Vídeň – náročná a nákladná stavba, na jejímž konci bude kvalitní vodohospodářské dílo

Když obec Vídeň oznámila Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko rozhodnutí zastupitelstva vybudovat kanalizaci, byly zahájeny přípravné práce. Od samotného rozhodnutí, prvotních úvah, projektování, povolování uběhly 2 roky. Navíc na takovýchto stavbách – liniových stavbách – je potřeba zajistit mnoho dokladů od orgánů státní správy, Kraje Vysočina i samotných občanů. Vzhledem k rozsahu stavby, to mohou nejlépe posoudit občané, je nutná …

SVK Žďársko převezme ČOV do společného infrastrukturního majetku

Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou a Nové město na Moravě, jako členské obce Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se rozhodly převést čističky odpadních vod pod společný infrastrukturní majetek svazku. Tímto krokem města převedou nejen správu, ale i budoucí investice pod SVK Žďársko. Předpokládá se, že další města, městyse a obce budou následovat. Tento krok se …

Modernizace čistírny vod spustí v létě

Intenzifikace žďárské čistírny odpadních vod (ČOV) začala jenom pracovně, papírově ale razantně. Po období váhání a několika studií byla vybrána varianta schůdná pro město, svazek a i provozovatel VAS a. s. souhlasil. Tato varianta byla urychleně koncem loňského roku rozpracována a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (SVK) zpracoval a podal v lednu žádost o poskytnutí …

Zaměstnanci novoměstské nemocnice díky sponzorovi zjistí přítomnost protilátek proti viru Covid

Novoměstská nemocnice umožnila všem svým zaměstnancům podstoupit test, který umožňuje kvantitativní stanovení protilátek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění Covid-19. Na základě tohoto testu se zaměstnanci novoměstské nemocnice dozví, zda jejich organismus přišel v minulosti do kontaktu s virem SARS-CoV-2. Náklady spojené s testováním zaměstnanců novoměstská nemocnice uhradí ze sponzorského daru 100 000,- Kč, který nemocnici poskytla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., „Žďárská …

Generel odvodnění města Žďár nad Sázavou – základní dokument pro rozhodování

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko rozhodlo postupně dle potřeb přetvořit a doplnit generely vodovodů a kanalizací ve svých členských městech. Jedním z těchto generelů je i Generel odvodnění města Žďár nad Sázavou. Původní dokument je již téměř 15 let starý a ve městě se od té doby mnohé změnilo. Stávající generel nezahrnuje celé město, …