Aktuality

Borovník – kanalizace

V obci Borovník bylo dne 1. 6. 2023 předáno staveniště a tím byly zahájeny stavební práce, které zajistí odkanalizování celé obce a odvedení splaškové vody na nově budovanou ČOV, kde budou tyto vody řádně čištěny a poté vypouštěny do místního toku Halda. Výstavba nové splaškové kanalizace v celé obci a odvedení odpadních vod na ČOV se realizuje …

Borovník – vodovod

V obci Borovník bylo 1. 6. 2023 předáno staveniště a nyní jsou již v plném proudu stavební práce, které zajistí kvalitní pitnou vodu pro celou obec.   Zajištění dostatečného množství pitné vody pro občany Borovníku se realizuje díky spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. SVK Žďársko získal dotaci ve výši více než 10 mil. Kč. Dále …

Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín

V místní části města Žďár nad Sázavou Radonín jsou v plném proudu stavební práce, které zajistí odkanalizování celé místní části do ČOV společnosti Žďas. Ve spolupráci s vedením města předcházelo zahájení stavby setkání s občany, na kterém došlo k upřesnění dalšího postupu ve věci realizace jednotlivých přípojek. Odkanalizování místní části Radonín se realizuje díky spolufinancování …

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu do týmu

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „projektový/investiční manažer(ka) – veřejné zakázky, investiční a dotační management“ Hledáte různorodou a zajímavou práci v technickém oboru? Oceníte stabilního a silného zaměstnavatele ve Vašem regionu? Jste samostatní a dotahujete věci do konce? Svazek přijme do svého malého kolektivu novou kolegyni/nového kolegu, která/ý by …

SVK Žďársko má nové vedení

„I přesto, že je v předsednictvu relativně hodně nových členů, chci jako předseda plynule navazovat na dobrou práci toho předchozího.“ uvedl nově zvolený předseda Ing. Radek Zlesák. SVK Žďársko v současné době připravuje odkanalizování místní části Velkého Meziříčí – Olší nad Oslavou, obcí Dobrá Voda a Jabloňov. V místní části Žďáru nad Sázavou – Radonín …

Cena vodného a stočného v roce 2023

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů schválilo  24.11.2022 navýšení ceny vodného a stočného na rok 2023 o 19,2 %, a to s účinností od 1. 1. 2023. Toto navýšení představuje, při roční spotřebě 100 m3/rok/odběrné místo, nárůst výdajů za vodné a stočné 165 Kč/měsíc. Odvody státu činí …

Pitná voda pro Žďár je zajištěna

Přichází-li léto, vyvstává otázka zajištění dostatku pitné vody pro naše město. Protože jde o tak závažnou záležitost, nelze problematiku chápat sezónně, ale mít řešení v dlouhodobé koncepci platné několik desetiletí. To říká Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko. Vzhledem ke změně klimatu a změnám v přírodě, musí i vodní hospodářství …

Slavnostní zahájení modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou

V pondělí 11. července 2022 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a dalších zainteresovaných subjektů slavnostně zahájí modernizaci a intenzifikaci ČOV Žďáru nad Sázavou. V roce 2022 jde o největší investici a intenzifikace se realizuje nejen z důvodu nedostatečné kapacity, ale i kvůli okolním obcím, které …

Modernizace a intenzifikace ČOV začíná

Jak stavbu pro ŽN přibližuje předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Ing. Dagmar Zvěřinová, žďárská čistírna se po téměř sedmileté práci dostává do fáze realizace. „Celková doba přípravy byla v případě této stavby neúměrně dlouhá. Na žádost města bylo vypracováno několik verzí řešení v různých finančních limitech,“ informuje předsedkyně s tím, že vybraná varianta byla zpracována …