Slavnostní zahájení modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou

V pondělí 11. července 2022 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a dalších zainteresovaných subjektů slavnostně zahájí modernizaci a intenzifikaci ČOV Žďáru nad Sázavou.

V roce 2022 jde o největší investici a intenzifikace se realizuje nejen z důvodu nedostatečné kapacity, ale i kvůli okolním obcím, které se postupně připojují svojí kanalizací.