Proběhlo jednání SVK Žďársko s dodavateli a projektanty

SVK Žďársko navázalo na svoje tradiční každoroční setkávání s projektanty a v roce 2023 také realizoval tzv. „den s dodavateli“. „Rozhodl jsem realizovat setkání s dodavateli stavebních prací, abychom jim prezentovali novinky ve svazku a plán akcí pro rok 2024“ informoval Ing. Radek Zlesák, který je předsedou SVK Žďársko od letošního března.

Pozvánka byla adresovaná všem stavebním společnostem, které v roce 2023 měly, nebo mají podepsanou smlouvu o dílo s SVK Žďársko. Na místě samotném bylo přítomno 25 zástupců firem. „Setkání se účastnili všichni významní smluvní partneři regionálního i nadregionálního charakteru. Vnímali jsme to jako příležitost reflektovat rok 2023 a ujistit naše partnery, že i v roce 2024 bude práce dostatek“, doplnil předseda Zlesák.

Setkání s projektanty proběhlo ve stejný den a již navazovalo na předchozí dvě jednání v letech 2022 a 2021. Jde zpravidla o jednání pracovního charakteru, kde jak SVK Žďársko tak i projektanti sdílejí své zkušenosti z proběhnuvšího roku a společně hledají nejvhodnější řešení, která se mají vypořádat nejen s praktickou stránkou, ale třeba i s legislativními změnami, nebo výklady jednotlivých Vodoprávních úřadů.

SVK Žďársko počítá s podobnými jednáními i v roce 2024, kde se bude prezentovat výhled pro rok 2025 a dále.

Ke stažení – Plán investic_2024+