Žďárští vodaři touží být energeticky soběstační. Vsadí na solární elektrárny (iDnes.cz)

Vedle zásobování pitnou vodou a odvádění splašků se chce Svaz vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko zaměřit také na energetickou soběstačnost. Ve svých areálech připravuje stavbu fotovoltaických elektráren o výkonu 540 kilowatt-peaků (kWp). Týká se čističek v Novém Městě na Moravě a Velkém Meziříčí a také úpravny vody Mostiště.

Další plány se týkají žďárské, bystřické a znovu velkomeziříčské čistírny odpadních vod, což by znamenalo zvýšení výkonu o dalších zhruba 121 kWp. Nejdřív však musí kvůli střešní instalaci prozkoumat statiku starších budov.

Celkově jde v pěti objektech o investici ve výši zhruba 20 milionů korun, z toho asi polovinu tvoří dotace. Výkon fotovoltaik by podle SVK pokryl zhruba přibližně desetinu spotřeby žďárské divize Vodárenské akciové společnosti, která soustavu provozuje.

„Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko chce instalací fotovoltaických elektráren stabilizovat spotřebu elektrické energie při provozování úpraven, čističek odpadních vod a dalších objektů. Pro občany to znamená eliminaci skokového zdražování vodného a stočného,“ říká předseda SVK Radek Zlesák.

Aktuálně platí lidé vodné a stočné ve výši 129,82 koruny za kubík vody, meziročně došlo k nárůstu ceny o 5,6 procenta, což je však výrazně pod úrovní průměrné inflace, jež loni překročila deset procent.

Založení „energetického společenství“

Vzhledem k energetické náročnosti vodohospodářské infrastruktury zvažuje SVK Žďársko založení „energetického společenství“, do něhož by se zapojila členská města, obce a jejich příspěvkové organizace.

„V pilotním projektu spolupracujeme celkem s devatenácti členskými městy a obcemi a čtyřmi komunálními společnostmi, které potenciálně nabízejí zapojení až 119 výrobních i spotřebních odběrných míst,“ představil záměr Reda Ifrah, vedoucí manažer SVK.

Záměrem je zvýšit výrobu elektřiny a umožnit její sdílení mezi členy. Vychází z předpokladu, že bude přibývat solárních panelů i na obecních budovách, které třeba na rozdíl od vodohospodářů v létě nebo ve druhé polovině dne spotřebují méně energie. Naopak úpravny a čistírny vody pracují nepřetržitě.

„Jsme schopni zaručit a zajistit našim členským obcím, že od nich tu přebytečnou energii dokážeme odebrat a využít ji ve vodohospodářské infrastruktuře,“ pověděl Radek Zlesák.

Vznik energetických komunit umožní od poloviny letošního roku novela energetického zákona. Ještě předtím zadá SVK studii proveditelnosti, která potrvá zhruba rok a půl a vyjde na 1,3 milionu korun.

Z obnovitelných zdrojů dosud využívá SVK podle Zlesáka pouze kogenerační jednotku na žďárské čističce, kde vyrábí elektřinu z bioplynu. „Inspirovali jsme se například v Havlíčkově Brodě, kde už mají fotovoltaiku instalovanou, a jiných svazcích,“ zmínil Reda Ifrah.

Řeka by měla být výrazně čistší

Největší aktuální investicí SVK je intenzifikace a rozšíření žďárské čistírny odpadních vod. Ta bude už brzy splňovat mnohem přísnější kritéria než dosud.

Dvouletá akce za zhruba 300 milionů korun začala v květnu 2022. „Dokončujeme stavební práce, začíná instalace technologií. Zkušební provoz spustíme 18. května,“ oznámil Radek Zlesák.

Výsledkem by měla být výrazně čistější řeka Sázava v úseku od Polničky po Hamry nad Sázavou. „Modernizace čističky bude mít velký dopad na stav vody v řece, včetně odlehčování při velkých průtržích, kterou nově bude schopná zvládat,“ vyzdvihl předseda svazku.

Aktuálně SVK připravuje projekty v hodnotě zhruba 600 milionů. Schválená už je dotace na druhou etapu výstavby splaškové kanalizace za více než 140 milionů korun v Hamrech nad Sázavou, další velké investice se týkají Košíkova, Březího a Březského, Jabloňova, Dobré Vody a Olší nad Oslavou.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko nyní zahrnuje 84 členských měst a obcí. Vodou zásobuje zhruba 84 tisíc obyvatel, na kanalizaci je napojeno kolem 70 tisíc lidí.

Autor: Jiří Bárta

Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/energie-solar-fotovoltaika-zdar-nad-sazavou-voda-svk-zdarsko-vysocina.A240126_773585_jihlava-zpravy_mv