Pro přihlášené

You must be logged in to view the content.

Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko (říjen2022)

Opět vám nabízí kancelář SVK Žďársko další přehled dotačních programů, které můžete využít – Dotační newsletter – SVK Žďársko. Jak je patrné, MŽP/SFŽP vyhlásilo výzvy, nicméně nepříjemně překvapili tím, že žádají podepsané smlouvy se zhotovitelem i těchto turbulentních časech. Očekává se vyhlášení dalších výzev na začátku roku 2023 a již mám domluvené jednání s náměstkem, …

Vzorový řez výsadby stromů v blízkosti sítí SVK Žďársko – aktualizace pokynu

S odkazem na rozhodnutí předsednictva SVK Žďársko sdílím vzorový řez výsadby stromů v blízkosti kanalizace a/nebo vodovodu v majetku SVK Žďársko. Jedná se o upřesnění a grafické znázornění podmínek, které jsou v pokynech. Nejde o změnu oproti předchozímu stavu. Vážené starostky, Vážení starostové, neváhejte se na mne obracet, rád vám v čemkoliv pomohu nebo cokoliv …

Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko (duben2022)

Opět vám nabízí kancelář SVK Žďársko další přehled dotačních programl, které můžete využít – Dotační newsletter – SVK Žďársko. Před Velikonocemi se podařilo MŽP, resp. SFŽP vyhlásit harmonogram výzev pro OPŽP II. Již nyní si tedy můžete vyhledat měsíc, na který státní fond bude cílit v případě dotace, o kterou byste měli zájem (nejen v …

Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko (leden 2022)

V novém roce kancelář SVK Žďársko pokračuje ve vydávání a zprostředkování dotačního newsletteru – Dotační newsletter – SVK Žďársko. S ohledem na pomalý rozjezd a zahájení jednotlivých operačních programů, předpokládáme, že poskytování evropských peněz by měla jednotlivá ministerstva zahájit v první polovině roku 2022. Bedlivě sledujeme situaci v rámci OPŽP. Čekáme také na dotační tituly z …

Zásady investiční politiky SVK Žďársko (verze listopad 2021)

V listopadu 2021 Předsednictvo SVK Žďársko aktualizovalo znění investiční politiky svazku. Nejzásadnější změny doznal článek II., bod 5 “stavby realizované jinými subjekty” a byl doplněn článek V. Cílem aktualizace a doplnění je upřesnění a vyjasnění přístupů SVK Žďársko zejména co se týče investic realizovaných externím investorem nebo samotnou obcí/městem. Pokud byste měli dotazy, neváhejte se …

Pokyny pro prostorové uspořádání – optické kabely a stormy

Kancelář SVK Žďársko připravila dle rozhodnutí předsednictva návrh na prostorové uspořádání v případech pokládání optických kabelů a sázení stromů/zeleně v blízkosti kanalizací a vodovodů. Jde v tomto případě o reakci na boom a zájem ze strany obcí. Tímto předsednictvo chce obcím dopředu specifikovat podmínky, za kterých je možné tato opatření realizovat, aby nebylo nutné v …

Relevantní dotace pro členské obce SVK Žďársko

Pravidelně Vám zde zprostředkujeme přehled relevantních otevřených dotačních výzev, které jako členské obce svazku můžete využít. Jedná se o první newsletter. Pokud Vám chybí některý titul/resort, neváhejte se na mne obracet, rozšíříme přehled. Případně se neváhejte obracet na kolegyni, která nám přehled zpracovává. Očekáváme, že ty nejrelevantnější tituly se teprve budou vypisovat a zveřejňovat. Pokud byste …

Zásady investiční politiky SVK Žďársko

V březnu 2021 Předsednictvo SVK Žďársko schválilo nové znění investiční politiky svazku. Nejzásadnější změny doznal článek IV., kde byl umožněn odklad splatnosti příspěvku obcí v souvislosti s realizací investice (novostavba i rekonstrukce). Pokud byste měli dotazy, neváhejte se na mne kdykoliv obracet Reda Ifrah, vedoucí manažer Tel.: 777615671   Dokument ke stažení: ZÁSADY Investiční politiky …

Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko

S cílem zlepšit a obohatit komunikaci kanceláře SVK Žďársko s obcemi Vám v této speciální sekci webových stránek nabízíme přehled aktuálně vypsaných dotačních titulů – 1. Dotační newsletter – SVK Žďársko. Sic v současné době není tolik aktivních výzev nabízející podporu pro obce v oblasti vodovodů a kanalizací, chtěli jsme ale spustit jak uzavřenou sekci, tak i …