Pro přihlášené

You must be logged in to view the content.

Směrnice o zadávání veřejné zakázky … postupem pro sektorové veřejné zakázky

V listopadu 2023 Předsednictvo SVK Žďársko schválilo novou směrnice a umožnilo využití sektorového zadávání veřejných zakázek pro specifické případy. Jde konkrétně o developerské projekty nebo-li stiuace kdy vlastník pozemků chce svépomocí síťovat budoucí stavební parcely. Takové situace nastávají jak v členských městech, ale i v obcích. Pro investory bylo nepochopitelné, proč jejich záměr musí SVK …

Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko (říjen2022)

Opět vám nabízí kancelář SVK Žďársko další přehled dotačních programů, které můžete využít – Dotační newsletter – SVK Žďársko. Jak je patrné, MŽP/SFŽP vyhlásilo výzvy, nicméně nepříjemně překvapili tím, že žádají podepsané smlouvy se zhotovitelem i těchto turbulentních časech. Očekává se vyhlášení dalších výzev na začátku roku 2023 a již mám domluvené jednání s náměstkem, …

Vzorový řez výsadby stromů v blízkosti sítí SVK Žďársko – aktualizace pokynu

S odkazem na rozhodnutí předsednictva SVK Žďársko sdílím vzorový řez výsadby stromů v blízkosti kanalizace a/nebo vodovodu v majetku SVK Žďársko. Jedná se o upřesnění a grafické znázornění podmínek, které jsou v pokynech. Nejde o změnu oproti předchozímu stavu. Vážené starostky, Vážení starostové, neváhejte se na mne obracet, rád vám v čemkoliv pomohu nebo cokoliv …

Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko (duben2022)

Opět vám nabízí kancelář SVK Žďársko další přehled dotačních programl, které můžete využít – Dotační newsletter – SVK Žďársko. Před Velikonocemi se podařilo MŽP, resp. SFŽP vyhlásit harmonogram výzev pro OPŽP II. Již nyní si tedy můžete vyhledat měsíc, na který státní fond bude cílit v případě dotace, o kterou byste měli zájem (nejen v …

Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko (leden 2022)

V novém roce kancelář SVK Žďársko pokračuje ve vydávání a zprostředkování dotačního newsletteru – Dotační newsletter – SVK Žďársko. S ohledem na pomalý rozjezd a zahájení jednotlivých operačních programů, předpokládáme, že poskytování evropských peněz by měla jednotlivá ministerstva zahájit v první polovině roku 2022. Bedlivě sledujeme situaci v rámci OPŽP. Čekáme také na dotační tituly z …

Zásady investiční politiky SVK Žďársko (verze listopad 2021)

V listopadu 2021 Předsednictvo SVK Žďársko aktualizovalo znění investiční politiky svazku. Nejzásadnější změny doznal článek II., bod 5 “stavby realizované jinými subjekty” a byl doplněn článek V. Cílem aktualizace a doplnění je upřesnění a vyjasnění přístupů SVK Žďársko zejména co se týče investic realizovaných externím investorem nebo samotnou obcí/městem. Pokud byste měli dotazy, neváhejte se …

Pokyny pro prostorové uspořádání – optické kabely a stormy

Kancelář SVK Žďársko připravila dle rozhodnutí předsednictva návrh na prostorové uspořádání v případech pokládání optických kabelů a sázení stromů/zeleně v blízkosti kanalizací a vodovodů. Jde v tomto případě o reakci na boom a zájem ze strany obcí. Tímto předsednictvo chce obcím dopředu specifikovat podmínky, za kterých je možné tato opatření realizovat, aby nebylo nutné v …

Relevantní dotace pro členské obce SVK Žďársko

Pravidelně Vám zde zprostředkujeme přehled relevantních otevřených dotačních výzev, které jako členské obce svazku můžete využít. Jedná se o první newsletter. Pokud Vám chybí některý titul/resort, neváhejte se na mne obracet, rozšíříme přehled. Případně se neváhejte obracet na kolegyni, která nám přehled zpracovává. Očekáváme, že ty nejrelevantnější tituly se teprve budou vypisovat a zveřejňovat. Pokud byste …

Zásady investiční politiky SVK Žďársko

V březnu 2021 Předsednictvo SVK Žďársko schválilo nové znění investiční politiky svazku. Nejzásadnější změny doznal článek IV., kde byl umožněn odklad splatnosti příspěvku obcí v souvislosti s realizací investice (novostavba i rekonstrukce). Pokud byste měli dotazy, neváhejte se na mne kdykoliv obracet Reda Ifrah, vedoucí manažer Tel.: 777615671   Dokument ke stažení: ZÁSADY Investiční politiky …

Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko

S cílem zlepšit a obohatit komunikaci kanceláře SVK Žďársko s obcemi Vám v této speciální sekci webových stránek nabízíme přehled aktuálně vypsaných dotačních titulů – 1. Dotační newsletter – SVK Žďársko. Sic v současné době není tolik aktivních výzev nabízející podporu pro obce v oblasti vodovodů a kanalizací, chtěli jsme ale spustit jak uzavřenou sekci, tak i …