Pro přihlášené

You must be logged in to view the content.

Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko

S cílem zlepšit a obohatit komunikaci kanceláře SVK Žďársko s obcemi Vám v této speciální sekci webových stránek nabízíme přehled aktuálně vypsaných dotačních titulů – 1. Dotační newsletter – SVK Žďársko. Sic v současné době není tolik aktivních výzev nabízející podporu pro obce v oblasti vodovodů a kanalizací, chtěli jsme ale spustit jak uzavřenou sekci, tak i …