Zásady investiční politiky SVK Žďársko (verze listopad 2021)

V listopadu 2021 Předsednictvo SVK Žďársko aktualizovalo znění investiční politiky svazku. Nejzásadnější změny doznal článek II., bod 5 “stavby realizované jinými subjekty” a byl doplněn článek V.

Cílem aktualizace a doplnění je upřesnění a vyjasnění přístupů SVK Žďársko zejména co se týče investic realizovaných externím investorem nebo samotnou obcí/městem.

Pokud byste měli dotazy, neváhejte se na mne kdykoliv obracet

Reda Ifrah, vedoucí manažer

Tel.: 777615671

 

Dokument ke stažení: Zásady investiční politiky – listopad 2021