Směrnice o zadávání veřejné zakázky … postupem pro sektorové veřejné zakázky

V listopadu 2023 Předsednictvo SVK Žďársko schválilo novou směrnice a umožnilo využití sektorového zadávání veřejných zakázek pro specifické případy. Jde konkrétně o developerské projekty nebo-li stiuace kdy vlastník pozemků chce svépomocí síťovat budoucí stavební parcely. Takové situace nastávají jak v členských městech, ale i v obcích.

Pro investory bylo nepochopitelné, proč jejich záměr musí SVK Žďársko zadat prostřednictvím veřejné zakázky podle zákona a nemůže zakázku zadat přímo jim nebo generálnímu dodavateli. Zvlášť pokud ze 100 % investici financovali ze svých prostředků.

Reda Ifrah, vedoucí manažer

Tel.: 777615671

 

Dokument ke stažení: Směrnice pro sektorové veřejné zakázky