Pokyny pro prostorové uspořádání – optické kabely a stormy

Kancelář SVK Žďársko připravila dle rozhodnutí předsednictva návrh na prostorové uspořádání v případech pokládání optických kabelů a sázení stromů/zeleně v blízkosti kanalizací a vodovodů.

Jde v tomto případě o reakci na boom a zájem ze strany obcí. Tímto předsednictvo chce obcím dopředu specifikovat podmínky, za kterých je možné tato opatření realizovat, aby nebylo nutné v pozdějším čase měnit případně projektovou dokumentaci.

V případě dotazů, neváhejte se obracet na mne nebo na relevantní pracovníky VAS a.s.

Reda Ifrah, vedoucí manažer

Tel.: 777615671

Dokument ke stažení: Prostorové uspořádání optiky, stromů a VaK