Dotační newsletter pro členské obce SVK Žďársko

S cílem zlepšit a obohatit komunikaci kanceláře SVK Žďársko s obcemi Vám v této speciální sekci webových stránek nabízíme přehled aktuálně vypsaných dotačních titulů – 1. Dotační newsletter – SVK Žďársko.

Sic v současné době není tolik aktivních výzev nabízející podporu pro obce v oblasti vodovodů a kanalizací, chtěli jsme ale spustit jak uzavřenou sekci, tak i newsletter, abychom vychytali všechny „mouchy“ v dostatečném předstihu.

Výzvy by se měly začít objevovat v dohledné době. Některé informace budeme mít k dispozici do konce roku. Nové dotační příležitosti (OPŽP II., dotace Kraje Vysočina, dotace Ministerstva zemědělství) bude možné čerpat v prvním či druhém kvartále roku 2022.

Neváhejte se na mne kdykoliv obracet

Reda Ifrah, vedoucí manažer

Tel.: 777615671

 

Dokument ke stažení: 1. Dotační newsletter – SVK Žďársko