Zásady investiční politiky SVK Žďársko

V březnu 2021 Předsednictvo SVK Žďársko schválilo nové znění investiční politiky svazku. Nejzásadnější změny doznal článek IV., kde byl umožněn odklad splatnosti příspěvku obcí v souvislosti s realizací investice (novostavba i rekonstrukce).

Pokud byste měli dotazy, neváhejte se na mne kdykoliv obracet

Reda Ifrah, vedoucí manažer

Tel.: 777615671

 

Dokument ke stažení: ZÁSADY Investiční politiky SVK Žďársko