Cena vody

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů schválilo dne 7. 12. 2020 navýšení ceny vodného a stočného na rok 2021 o 3,9 % a to s účinností od 1. 1. 2021.

VodnéStočnéCelkem
Cena s DPH 10 % od 1. 1. 202160,70 Kč/m342,40 Kč/m3103,10 Kč/m3
Cena bez DPH 202155,18 Kč/m338,55 Kč/m393,73 Kč/m3
Cena s DPH 10 % od 1. 5. 202058,00 Kč/m341,20 Kč/m399,20 Kč/m3
Absolutní nárůst ceny s DPH2,70 Kč/m31,20 Kč/m33,90 Kč/m3
Procentní nárůst s DPH4,7 %2,9 %3,9 %

Obvody státu a nájemné na obnovu majetku vodohospodářské infrastruktury tvoří 55,3 % z ceny vodného a stočného. Dokumentuje to níže uvedený graf aktuální struktury skladby ceny vodného a stočného:

Odvody státu v sobě zejména zahrnují poplatky za odběr surové a podzemní vody, za vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále daně silniční, z nemovitosti apod. Podíl odvodů státu činí 22,3 % z ceny vodného a stočného.

Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kanalizací. Podíl nájemného činí 33 % z ceny.

Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací vodohospodářské infrastruktury (chemikálie, materiál, energie, opravy apod.), činí 16,6 %.

Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 26,1 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku provozovatele).

Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného 2 %.

Nárůst ceny pro vodné a stočné plně respektuje podmínky udržitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací operačního programu životního prostředí a zajišťuje díky nájemnému ve výši 116.266.000 Kč nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí.