Všímat si vodoměru se vyplatí

V poslední době jsme řešili několik případů, kdy zákazníci ve svých domácnostech neodhalili nebo nechali bez opravy nějakou poruchu na vodovodu a při vyúčtování zjistili, že je čeká mnohonásobně vyšší platba za
vodné a stočné než očekávali a než je u nich běžné.

Právě kvůli včasnému odhalení podobných problémů je velmi dobré všímat si doma vodoměru. Ten totiž neslouží pouze pro vodárenskou společnost, aby věděla, kolik má účtovat za vodné a stočné. Vodoměr je
zařízení prospěšné také pro Vás, zákazníky. Slouží pro kontrolu, zda je ve Vaší nemovitosti vše v pořádku. Na vodoměru se dát totiž pravidelnou zjistit, zda nedochází k únikům vody někde v domácnosti a zbytečně tak nebudete muset platit za vodu, kterou jste nevyužili.

Každý odběratel by tedy měl vědět, jaká je v jeho odběrném místě přibližná spotřeba. Zbystřit bychom měli v okamžiku, kdy je tato spotřeba nápadně vyšší. Může se totiž stát, že v domě dochází k nežádoucímu úniku vody například z důvodu poruchy na vodovodu, přípojce nebo vnitřním rozvodu. A tu lze díky pravidelnému sledování vodoměru zjistit. Kontrola vodoměru tak může zabránit zbytečně vysoké faktuře za vodu. Zákazník je totiž povinen zaplatit i za vodu, která jeho domácností protekla, aniž by
ji patřičně využil.

Je třeba připomenout, že vodovod pro veřejnou potřebu končí odbočením z vodovodního řadu k vodoměru, za tímto odbočením následuje vodovodní přípojka a na ní navazuje vnitřní vodovod. Hlavní řad nikdy nevlastní odběratel, vodovodní přípojka naopak téměř vždy patří vlastníkovi nemovitosti, pro kterou byla zřízená. Majitel však odpovídá za
vnitřní vodovod, tedy vodovod od přípojky v nemovitosti a taktéž uvnitř ní.

Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel vodovodu. Vodoměr je tzv. stanoveným měřidlem a musí být pravidelně cejchován. Jeho životnost je dána legislativně na 6 let. Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru, má povinnost umožnit provozovateli
přístup k vodoměru a chránit jej před poškozením, například v zimě před mrazem.

Co je dobré vědět?

 • Kudy u Vás doma vedou rozvody studené a teplé vody, případně i odpady
 • Kde je u Vás umístěn hlavní uzávěr vody
 • Kde máte měřící zařízení – vodoměr
 • Je velmi dobré provádět doma namátkově kontroly, zda se někde neobjevily mokré skvrny nebo v odpadech neuslyšíte protékat vodu z Vaší
  domácnosti, když se nevypouští
 • Při trvale neobydlené domácnosti nebo nemovitosti doporučujeme uzavřít přívod vody
 • Pravidelně si kontrolujte vodoměr, zda není poškozen
 • Zabezpečte si dobrý přístup k vodoměru a udržujte kolem něj pořádek
 • Pravidelně si kontrolujte spotřebu vody na vodoměru
 • Chcete-li se z vodoměru dozvědět, zda Vám někde neuniká voda, je
  nutné předem zajistit, aby v domácnosti nikdo vodu nepouštěl, nesplachoval WC a podobně