Zaměstnanci novoměstské nemocnice díky sponzorovi zjistí přítomnost protilátek proti viru Covid

Novoměstská nemocnice umožnila všem svým zaměstnancům podstoupit test, který umožňuje kvantitativní stanovení protilátek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění Covid-19. Na základě tohoto testu se zaměstnanci novoměstské nemocnice dozví, zda jejich organismus přišel v minulosti do kontaktu s virem SARS-CoV-2.

Náklady spojené s testováním zaměstnanců novoměstská nemocnice uhradí ze sponzorského daru 100 000,- Kč, který nemocnici poskytla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., „Žďárská divize VAS naši nemocnici podporuje dlouhodobě. Jejich pravidelné podpory si vážíme. Nabídka je opravdu velkorysá a přišla ve chvíli, kdy jsme našim zaměstnancům testy na určení protilátek proti viru Covid-19 chtěli nabídnout. Jsme moc rádi, že můžeme sponzorský dar od Vodárenské akciové společnosti na tyto testy použít,“ uvedla ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Nápad využít sponzorský dar právě pro testování zaměstnanců novoměstské nemocnice na protilátky proti viru Covid-19 se ve společnosti líbil. „Zdravotníci jsou v první linii a jejich pomoc může potřebovat každý z nás. Proto je logické, že pokud jim testy mohou zajistit potřebnou psychickou pohodu, je to krok správným směrem,“ sdělil ředitel žďárské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Karel Fuchs. Dodal, že VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., podobným způsobem podpoří i další nemocnice v lokalitách, kde provozuje vodovody a kanalizace, tedy jak v Kraji Vysočina, tak i na jižní Moravě. „Jsme společensky odpovědnou firmou. Naším hlavním cílem je dodávat kvalitní pitnou vodu a odvádět  a čistit odpadní vody a kromě těchto pro každého obyvatele velmi důležitých činností  chceme také pomáhat i tam, kde je to nejvíc třeba,“ doplnil Ing. Karel Fuchs.

„Testy jsou dobrovolné a zájem o ně je opravdu velký. Testujeme první týden, denně vyšetříme okolo 80 zaměstnanců. Dá se předpokládat, že o test projeví zájem zhruba 70% našich zaměstnanců, možná víc. Od kolegů, kteří už test podstoupili a znají výsledky, mám informaci, že jim test dal jakýsi vnitřní klid. Jsou rádi, že se mohli dozvědět, zda nemoc prodělali či nikoli. Testy prozradí, jestli má organismus protilátky. Onemocnění Covid-19 může probíhat bez jakýchkoli příznaků, nebo s mírnými příznaky, které člověk nemusí považovat za významné. Asi proto je o testy mezi zaměstnanci velký zájem,“ vysvětlila tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

V novoměstské nemocnici pracuje tisícovka zaměstnanců, od začátku druhé vlny pandemie onemocnělo touto nemocní zhruba 200 zaměstnanců. „Většinou to byli zdravotníci, ale mezi nemocnými byli i kolegové z jiných provozů. Například ze stravovacího nebo z technického oddělení,“ dodává tisková mluvčí.

Od prosince stejný test na přítomnost protilátek Nemocnice v Novém Městě na Moravě nabídne i samoplátcům.

Vznikla také pěkná reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000141126-udalosti-v-regionech/video/804308