Cena vody

Členové předsednictva na listopadovém jednání potvrdili zářijové usnesení, které rozhodlo o zachování ceny vody pro rok 2022 ve stejné výši jako tomu bylo v roce 2021. Usnesení byla přijata po několikaměsíčních diskusích s provozovatelem VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a dosáhlo se racionalizace nákladových položek a současně se eliminoval tlak na navýšení ceny vody.

Celková cena vody v roce 2022 bude tvořena částkou 59,30 Kč za vodné a 43,80 Kč za stočné. Došlo ke korekci jednotlivých cen s ohledem na skutečnou nákladovost dílčích položek. Změny se pohybují v rozsahu 1,40 Kč.

  Vodné Stočné Celkem
Cena s DPH od 1. 1. 2022 59,30 Kč/m3 43,80 Kč/m3 103,10 Kč/m3
Cena bez DPH 2022 53,91 Kč/m3 39,82 Kč/m3 93,73 Kč/m3
       
Absolutní nárůst ceny s DPH oproti roku 2021

0,00 Kč/m3

0,00 Kč/m3 0,00 Kč/m3
Procentní nárůst s DPH oproti roku 2021 0 % 0 % 0 %