Cena vodného a stočného a kvalita vody ve svazku SVK Žďársko

SVK Žďársko SVK Žďársko

Cena vody

 

Cena vody pro vodné a stočné v roce 2018 zůstává ve stejné výši jako v roce 2017, tj. 94,90 m3

 

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů, zpracovaných VODÁRENSKOU  AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody = vodné a stočné na rok 2017 s účinností od 1. 1. 2017.

 

 

Vodné

Stočné

Celkem

Cena s DPH 15 % 2017

54,50 Kč/m3

40,40 Kč/m3

    94,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2017

47,39 Kč/m3

35,13 Kč/m3

82,52 Kč/m3

Cena s DPH 15% 2016

53,00 Kč/m3

39,60 Kč/m3

92,60 Kč/m3

Cena bez DPH 2016

46,09 Kč/m3

34,43 Kč/m3

80,52 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH

1,50 Kč/m3

0,80 Kč/m3

2,30 Kč/m3

Procentní nárůst s DPH

2,8 %

2,0 %

2,5 %

 Faktory působící na vývoj ceny:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako příjemce dotací z Evropské unie má uzavřené smlouvy o poskytnutí dotací, jejichž nedílnou součástí je závazek dodržení podmínek tzv. finanční analýzy, která predikuje povinný vývoj ceny vodného a stočného pro roky 2015 – 2024. Tato predikce stanovuje povinný meziroční nárůst ceny vodného a stočného ve výši 2 % + inflace. Nedodržení predikce vývoje ceny může mít restriktivní následky v podobě krácení dotace. 

Cena pro vodné a stočné na rok 2017 respektuje tyto vyjednané podmínky pro příjem dotací z EU a navyšuje se oproti roku 2016 o 2,5 %.

 Níže uvedený graf dokumentuje aktuální strukturu skladby ceny vodného a stočného:

 

 

 

Odvody státu v sobě zejména zahrnují poplatky za odběr surové a podzemní vody, za vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále daně silniční, z nemovitosti apod. Podíl odvodů státu činí 25,8 % z ceny vodného a stočného.

Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kanalizací. Podíl nájemného činí 33 % z ceny.

Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací infrastruktury (chemikálie, materiál, energie, opravy apod.), činí 15,9 %.

Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 23,5 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku provozovatele).

Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného 1,8 %.

Dále si dovolujeme upozornit, že informace médií o provozních společnostech se zahraniční účastí na téma, kolik finančních prostředků mizí v zahraničí, se netýkají VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., protože tato společnost je ryze českou společností v 100% vlastnění municipalit (svazků měst a obcí).

 Žďár nad Sázavou 24. 11. 2016

 

Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r.

předsedkyně předsednictva

Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Karel Fuchs, v. r.

ředitel divize

Vodárenské akciové společnosti, a. s.