Cena vodného a stočného a kvalita vody ve svazku SVK Žďársko

SVK Žďársko SVK Žďársko

Cena vody

 

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo dne 21. 11. 2019 cenu vodného a stočného na rok 2020 s účinností od 1. 1. 2020.

 Jak je to s cenou, resp. s DPH pro vodné a stočné v roce 2020?

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přináší změny sazeb DPH
od 1. 5. 2020.

Dochází k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby. Toto zákonné opatření se týká i vodného a stočného, kde od 1. 5. 2020 dojde k úpravě DPH z 15% sazby na 10%. Pro lepší orientaci je v níže uvedené tabulce uvedena cena s DPH 15% a také s 10% sazbou DPH platnou od 1. 5. 2020.

Snížení sazby DPH zaznamenají zvláště odběratelé z řad obyvatelstva, a to snížením ceny (včetně DPH) pro vodné a stočné od 1. 5. 2020.

 

 

Vodné

Stočné

Celkem

Cena bez DPH rok 2020

52,70 Kč/m3

37,48 Kč/m3

90,18 Kč/m3

Cena s DPH 15 % od 1. 1. 2020

60,60 Kč/m3

43,10 Kč/m3

103,70 Kč/m3

Cena s DPH 10 % od 1. 5. 2020

58,00 Kč/m3

41,20 Kč/m3

 99,20 Kč/m3

Cena bez DPH 2019

50,43 Kč/m3

35,83 Kč/m3

86,26 Kč/m3

Cena s DPH 15 % rok 2019

58,00 Kč/m3

41,20 Kč/m3

99,20 Kč/m3

 Cena je tvořena převážně poplatky vybíranými státem a penězi, které jsou odváděny
ve formě nájemného vlastníkům a jsou určeny na rekonstrukce a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací.

 Odvody státu v sobě zejména zahrnují poplatky za odběr surové a podzemní vody,
za vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále daně silniční, z nemovitosti a zmiňované DPH.

Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného je minimální a dosahuje výše do 2 % z ceny

Nárůst ceny pro vodné a stočné plně respektuje podmínky udržitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací operačního programu životního prostředí a zajišťuje díky nájemnému ve výši 107.525.000 Kč nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí.

Žďár nad Sázavou 25. 11. 2019

  

Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r.

předsedkyně předsednictva

Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Karel Fuchs, v. r.

ředitel divize

Vodárenské akciové společnosti, a. s.